Eksliibrised kindralile – Exlibrises for the General

[Scroll down for English version]

15. veebruaril 2018 kirjutasin nii:
Mitmeid päevi harjumatut mõtete teritamist joonistamise ajal, et kindralile mõeldud eksliibrisel kujutada selliseid väärtusi nagu ausus, julgus, asjatundlikkus, avatus ja muud sellist ilma aknaid ja teisi selles kontekstis hägusa väärtusega kujundeid  kasutamata… Sellist ülesannet pole mul juba pikka, pikka aega olnud ja üks raamatu omanikumärk ootab veel äkkvalgustumist. 🌟
Võtan sellised suuremat otsimist vajavad ülesanded aga rõõmuga vastu, kuna nii võib tulemus ka iseend üllatada; uued vaod on sisse veetud.

On February 15 2018 I wrote:
Days of brain-gymnastics on how to picture values as honesty, bravery, proficiency, openness, etc without using windows and other sketchy images in the particular context… Haven’t had this kind of task for a long time, and one bookplate design is still waiting for the sudden enlightenment. 🌟
I’ll gladly take up the tasks that force me to search more, because then the outcome may surprise even myself; new furrows are made.

2018A5_exl_kindralTerras_Paike_KaiaOtstak

Ex libris PÄIKE/ SUN, tint/ ink, A5, Kaia Otstak 2018

Eksliibris “Päike”
Päike on üldiselt mehelikkuse ja avatuse sümboliks. Päike valgustab, nii märgib ka ausust. Päike on moodustunud kompassist ja sirkli kiirtest, mis sümboliseerivad asjatundlikkust. Kompass ka kui moraalne kompass.

Ex Libris The Sun
In general sun is the symbol of masculinity and openness. Sun lightens thus it remarks honesty. The sun is made of the compass and the solar rays of the calliper which symbolize expertness. The compass is also a moral compass.

2018A5_exl_kindralTerras_Tamm_KaiaOtstak

Ex libris TAMM/ OAK, tint/ ink, A5, Kaia Otstak 2018

Ekslibris “Tamm”
Tamm on vapruse sümbol. Tammelehtede üheks osaks on taaskord sirkel, et märkida asjatundlikkust. Sirkli peal on puidusarnase teskstuuriga kujutatud avatud käe sümbol, mis tähendab ausust.

Ex Libris The Oak
An oak is the symbol of gallantry. One part of the oak leaves is again calliper to denote proficiency. On the wood texture calliper there is the symbol of an open hand which means honesty.

2018A5_exl_kindralTerras_VaadeMunamaele_KaiaOtstak

Ex libris VAADE MUNAMÄELE/ VIEW TO THE BIG EGG HILL, tint/ ink, A5, Kaia Otstak 2018

Eksliibris “Vaade Munamäele”
Sellel veidi mängulisemal eksliibrisel on kujutatud tähtedest paistvat Suure Munamäe maastikut. Mäed sümboliseerivat mehelikke omadusi ning kodumaa maastik koos viitega rukkipõllule on siin ustavuse ja kaitse märgiks.

Ex Libris The View to the Big Egg Mountain
This little bit more playful ex Libris opens the view to the Big Egg Mountain landscape through the name letters. Mountains symbolise masculine characteristics and the homeland landscape with the rye field is the reference for loyalty and protection.

Advertisements

Illustraatorid vol. 3 – Illustrators Vol. 3

Ilmus uus kunstiraamat, kus kõikide teiste väga huvitavate kunstnike seas ka minu vastused küsimustele ja pildid leiab lehekülgedelt 68-71.

noored eest illustraatorid makett.indd

 

Ilmumisaasta: 2017
Keel: ingliskeelne
Formaat: Kõvakaaneline
Lehekülgi: 192 lk
Mõõt: 216x175x25 (mm)
Kirjastus: PAPER CUTS OÜ

ILLUSTRATORS VOL 3
“Illustratsioonil on tähtis roll nii raamatukujunduses kui ka teistes kaasaegsetes infokandjates. „i kuubis“on järg raamatutele „i ruudus“ ja „i: Eesti noored illustraatorid“ ning sisaldab 47 kunstnikku, kelle loomingu ja personaalse stiiliga lugeja lähemalt tutvust saab teha. Raamatust võib leida nii inspiratsiooni kui ka kunstnike kontakte, seettõttu on ta heaks abivahendiks neile, kes otsivad isikupärase käekirjaga illustraatorit mõnele koostööprojektile. Raamat on koostatud ja välja antud omaalgatuslikult.”

2017_i-kuubis_I

ILLUSTRATORS VOL 3

PUBLISHED: 2017
LANGUAGE: In English
FORMAT: Hard cover
PAGES: 192 pg
DIMENSIONS: 216x175x25 (mm)
PUBLISHER: PAPER CUTS OÜ

Kildudes jõgi – River in Smithereens

KILDUDES JÕGI/ RIVER IN SMITHEREENS, ruumi-installatsioon/ room installation, 2015

Seisin pea ühe terve suve ühe jõe kaldal, vaatasin tumedat voolavat vett ja justkui ei olnudki enam lootust. Lootusekillud ulpisid voolaval veepinnal tasa kaugele ära. Meenutasin, et jõgi on transformatsioon. Kaotasin lootuse, leinasin lootust, kuid mõistsin lootust – lootus on kildudes. Muundumine. Lootus on alati, tal on hoomamatu kuju ja ta vaatab kildudest vastu. See on alistumine usaldusele, selle rõõmule.

I stood almost throughout the whole summer on the bank of a river, looking at the dark flowing water. As if there was no hope anymore. Fragments of hope drifted far away as they lay on the flowing water. I recalled that the river is transformation. I lost hope, mourned hope, but understood hope – hope is in the fragments. Mutation. Hope is always there, it has an imperceptible form and it gazes back at you from the fragments. It is submitting to trust, it is joy.

2015_Kildudesjogi_installatsioon_KaiaOtstak

2015_Kildudesjogi-Kild02_26cm_KaiaOtstak

KILD 02/ FLINDER 02, portselanimaal/ porcelain painting, d 26 cm, 2015

“Mõtluse liha ja kondid” on olnud aastaid, aastaid minu öökapiraamat ning zenilik askeetlus on ikka midagi, mis läbi igapäeva juurdub ja hetki värskendab. Seetõttu mõjub zen-praktika minu jaoks isiklikult väga maise, puiduse ja looduslähedase  jõuna, mis loob tugeva põhja – vaimse maapinna, mille sümboliks on siin tugevad punakad värvid. (Taldrik on loodud juurtšakra meditatsioonis.)

2015_Kildudesjogi-Kild03_26cm_KaiaOtstak

KILD 03/ FLINDER 03, portselanimaal/ porcelain painting, d 26 cm, 2015

Palves olemise tänulikkus ja alistuvus toob kaasa andumise nendele hingeteekonna pööretele, millede kirjeldamiseks ei piisa ka ookeanite vetetäie valatud pisaraist. Palve täielikus loobumises idanevad silmale nähtamatud hingetaimed kõigis keha rakkudes. (Taldrik on loodud sakraaltšakra meditatsioonis.)

2015_Kildudesjogi-Kild04_26cm_KaiaOtstak

KILD 04/ FLINDER 04, portselanimaal/ porcelain painting, d 26 cm, 2015

Sufide (idamaiste müstikute) praktika ümber südame pöörelda on võimas ja kogemustaju muutev sündmus. See taldrik sündis igikestvast igatsusest nende taaskohtumiste järele, mida pöörlemise saladus avab ja hoiab. Maa ja taevas keerlevad… (Taldrik on loodud päikesepõimiku meditatsioonis.)

2015_Kildudesjogi-Kild05_26cm_KaiaOtstak

KILD 05/ FLINDER 05, portselanimaal/ porcelain painting, d 26 cm, 2015

Põhjamaa tähistaevas kutsub kuu poole ulguma ja öistes metsades müttama. Tunnen, kuidas šamaanitrummi kumisevad löögid tasakaalustavad südame- ja veretöö ning vaimu mõtted ja liikumised leiavad neis rütmides selge ja läbipaistva olemise. Transi-rännakute puhastav mõju on vabastab hirmud… (Taldrik on loodud päikesepõimiku meditatsioonis.)

2015_Kildudesjogi-Kild06_26cm_KaiaOtstak

KILD 06/ FLINDER 06, portselanimaal/ porcelain painting, d 26 cm, 2015

Tantsida! Lihtsalt tantsida! Tantsu tervendav ekstaas juhib meid läbi armastuse väravate. Sisemaailm, sisekosmos, siseloodus laieneb, paisub ja üha sügavamad ja üha kõrgemad tunnetesfäärid mahutavad end avardunud rinnakorvi. (Taldrik on loodud südametšakra meditatsioonis.)

2015_Kildudesjogi-Kild07_26cm_KaiaOtstak

KILD 07/ FLINDER 07, portselanimaal/ porcelain painting, d 26 cm, 2015

Selles elus vist jääbki minus tumedalt kaikuma öine kaskede kohin, mis tungis läbi kolmnurkse suvila aknaruutude. Lapsepõlvest pärinevad aistingud,  tunded ja uned on kui side müstilise ja igavikulisega, millel on ka aastate järel tundmatut elustav vägi. (Taldrik on loodud kurgutšakra meditatsioonis.)

2015_Kildudesjogi-Kild08_26cm_KaiaOtstak

KILD 08/ FLINDER 08, portselanimaal/ porcelain painting, d 26 cm, 2015

Hingeloomi võib olla mitmeid ja ka sündmused võivad võtta mõne olendi või taime kuju. Nii näiteks on liblikas tuntud transformatsiooni sümbolina ja seda ka selgelt kogetav. Taldrikul nähtav hirvelaadne olend on aga mind mu kunstis juba aastaid saatnud. (Taldrik on loodud kolmanda silma tšakra meditatsioonis.)

2015_Kildudesjogi-Kild09_26cm_KaiaOtstak

KILD 09/ FLINDER 09, portselanimaal/ porcelain painting, d 26 cm, 2015

Taldrikute maaliseeria kulgu jälgiv hea inimene palus, et ma kujutaksin ka maad ja taevast ühendava puu. See lihtne sümbol on aja- ja kultuuriülene, mis aitab taasmeenutada looduse – maailma tasakaalu, nähtava ja peidetu harmooniat. (Taldrik on loodud kroontšakra meditatsioonis.)

 

Kilomeetrid – Kilometres – 2014

[Scroll down for English version]

Kaugsõidu juhid on kui tänapäeva nomaadid sõiduteede rägastikega maastikel, kes loomade asemel karjatavad kaupa.  Veoautod kui kaasaegsete arengusuundade visuaalsed sümbolid, globaliseeruva, keerulise logistikaga maailma sümbolid. Vastava infrastruktuuriga on nad loonud ühenduslülid riikide, linnade ja teiste kohtade vahel, enamjaolt märkamatult, kõrvalteid pidi, kindlatel kellaaegadel. Logistika müstika, sõiduteede geograafiline müstika.

Maastikud. Võin vaadelda lõputult põlde, bensiinijaamu, veoautosid sõiduteedel, tuulegeneraatoreid mäe otsas. Põllud, sirged teed, sillad, loodusmaastikku ääristavad teeperved, kaarega vastutulevad veoautod. Rekkakolonnid, elektriliinid. Elektriliinid. Rohelus ja hallid laohooned. Veoautodest möödumine. Möödumine. Möödasõit. Hiigel tumehall laohoone laiub üle puude ja põõsaste. Tuulegeneraatorid. Üle rekkaparklate vaheldumisi rohelise maastikuga näeb kaugele. Kaugele… Teades, et rekkad, laod, generaatorid, elektriliinid – see kõik tähendab looduse tagasitõrjumist, puudub mul võime seda kõike mitte nautida. Mis sütitab seda tugevat visuaalset kogemust? On uskumatult ilus. Pagemine? Mille eest? Nautides sellist kooslust, tähendab lahti lõigata nende objektide tegelikust tähendusest. Kuid peab olema midagi sisulist, mis seda esteetikat toidab. Õrnad puud, mis möödujaid saadavad.

Inimese igav mõõtmine rikastab maastiku paljusust. Võib-olla laseb sel paremini esile tulla. Kauged tööstused, kandiliste vormidega hooned. Ristumine rongiteedega. Sinu hingesugulane oled sa ise. Pagemine elamise eest selleks, et olla? Ümber nurga: Scania, Volvo, Man, Scania, Scania, Daf, Man, Volvo, Scania, Drewbet, Scania, Scania, Daf, Daf… (15.05.2013, Poola)

2014_Kilomeetrid_EST_KaiaOtstak

EST, akrüül lõuendil/ acrylic on canvas, 60 x 90 cm, Kaia Otstak 2014
Ligikaudu 14 km Tallinnast, Eesti – 58,412 km sõiduteid/
Circa 14 km from Tallinn, Estonia – 58,412 km of roadways

2014_Kilomeetrid_LV_KaiaOtstak

LV, akrüül lõuendil/ acrylic on canvas, 80 x 100 cm, Kaia Otstak 2014
293 km – vahemaa Riiast Vilniusesse, Läti – 72,440 km sõiduteid/
293 km – distance from Riga to Vilnius, Latvia – 72,440 km of roadways

2014_Kilomeetrid_AT_KaiaOtstak

AT, akrüül lõuendil/ acrylic on canvas, 60 x 90 cm, Kaia Otstak 2014
79,2 km – vahemaa Viinist Bratislavasse, Austria – 124,508 km sõiduteid/
79,2 km – distance from Vienna to Bratislava, Austria – 124,508 km of roadways

2014_Kilomeetrid_SK_KaiaOtstak

SK, akrüül lõuendil/ acrylic on canvas, 60 x 90 cm, Kaia Otstak 2014
673,5 km – vahemaa Varssavist Bratislavasse, Slovakkia – 43,916 km sõiduteid/
673,5 km – distance from Warsaw to Bratislava, Slovakia – 43,916 km of roadways

2014_Kilomeetrid_RS_KaiaOtstak

RS, akrüül lõuendil/ acrylic on canvas, 80,5 x 110,5 cm, Kaia Otstak 2014
401,6 km – vahemaa Belgradist Sofiasse, Serbia – 44,248 km sõiduteid/
401,6 km – distance from Belgrad to Sofia, Serbia – 44,248 km of roadways

2014_Kilomeetrid_BG_KaiaOtstak

BG, akrüül lõuendil/ acrylic on canvas, 80 x 100 cm, Kaia Otstak 2014
221 km – vahemaa Sofiast Veliko Tarnovosse, Bulgaaria – 19,512 km sõiduteid/
221 km – distance from Sofia to Veliko Tarnovo, Bulgaria – 19,512 km of roadways

Long-distance truck-drivers are like nomads of today on the landscapes of the mazes of the roadways, who shepherd commodity instead of animals. The trucks are like the visual symbols of nowadays trends; symbols of the world of a globalization, the complicated logistics. With conformable infrastructure they have created connecting links between countries, cities and other places, mostly unnoticed, by by-roads, on designated times of day. Mysticism of logistics, geographical mysticism of the roadways.

Landscapes. I can endlessly observe fields, gas stations, truck-cars on the roadways, wind generators on a hill. The fields, the straight roadways, the bridges, a natural landscape seamed by the roadsides, the truck-cars passing by. The truck columns, the power lines. The power lines. A greenery and the gray storehouses. Passing by the trucks. Passing by. A gargantuan dark-gray storehouse tower above the trees and bushes. The wind generators. Over the truck-parking spaces alternately a green landscape, it can be seen far away. Afar. Knowing that the trucks, the generators, the power lines – it all means fending off the nature, I do not have an ability not to enjoy the whole scenery. What inflames this strong visual experience? It is unbelievably beautiful. A flight? From what? Accepting this kind of assemblage, it means to cut off from the actual meaning of the objects. But there has to be something substantial that fulfills the aesthetics of this. Fragile trees that accompany passers-by.

Boring measuring by a human being enriches a diversity of the landscape. Maybe it lets it to come forward. The faraway industrial zone, the angular forms. A chiasma with the rails. Your soulmate is You yourself. Flight from living for the matter to be? Around the corner: Scania, Volvo, Man, Scania, Scania, Daf, Man, Volvo, Scania, Drewbet, Scania, Scania, Daf, Daf… (15.05.2013, Poland)


 

Võrevoodi pilt – Picture for the Crib

[Scroll down for English version]

Mäletan hästi, kuidas alla-aastasena võrevoodis pulkade vahelt vaatasin eesti kunstniku Ülle Meistri lastejoonistusi, uurisin, analüüsisin, imetlesin neid. See oli mõnus, süvenev kogemus, mida soovin nüüd ka oma tütrekesele.  Tütrekese isa tahtis, et võrevoodi pilt oleks aga minu loodud ja nii sündis suvel suvine joonistus! Peamiseks inspiratsiooniks oli tütreke ise – tema näoilmed ja olemine ning ka tema tulemine siia ilma. Mäletan, et lapsena oli oluline detailide ja erinevate tegevuste rohkus ühel pildil ning puhtad värvid. Eriti raske oli mul toona mõista, et miks küll värvipliiatsi karpi lilla ja pruun pliiats lisatakse – kes küll neid kasutab? Olin vaat, et suisa vihanegi selle peale, et pliiatsikarpi sedaviisi “reostati”… Praegu ma aga päris ilma nendeta ei saanud.

2017_Kingitus_mixed_60x80cm_KaiaOtstak

KINGITUS/ THE GIFT, segatehnika/ mixed technique, 60 x 80 cm, Kaia Otstak 2017

I remember well when I was under one year how I looked through crib’s sticks an Estonian artist Ülle Meister’s drawing for children; I studied, analysed, and admired them. It was enjoyable, deepen experience which I now wish for my little daughter. But the daughter’s father wanted me to create the picture for the crib and thus summer-like drawing was born in the Summer. The main inspiration was the little daughter herself – her facial expressions, her being, and also her coming to this world. I remember how important it was in the childhood the abundance of details and different activities and pure colours in the pictures. Back then, it was especially hard for me to understand why there are purple and brown pencils in the colour pencil box – who is going to use them? I was even mad at that that pencil box was in that way “polluted”… Right now I didn’t get fully without these.

Kahest südamest ühes kehas II – About Two Hearts in One Body II

[Scroll down for English version]

Lapsekandmist tuvastavas ultrahelis nägin keset tumedat tompu pisikest põksuvat südant. See pilt jäigi mind saatma, mis juba ämmaemanda kabinetist lahkudes mu teise olemisse üle oli viinud. Maal esimesest pildist kahest südames ühes kehas valmis alles üsna selle erilise teekonna lõpusirgel – aprillikuus. Esimest korda elus olen tähele pannud selle kuu võlu olla korraga nii mitmekesine ja ootamatult muutuv – päikesepaiste all tärkavad lilled, mis järgmisel hetkel juba lumekihiga kaetud on. Nii on ka teise südame kandmise aeg igapäeva eluolu ootamatuste ja muutlikustega täis pikkinud. Ma ei tea, mis juhtub ühelgi järgmisel hetkel. Hetkeline rahu võib sekundiga teiseneda sisemiseks põlemiseks ja intensiivseks kehaliseks aistinguks. Ja nii igal hetkel. Vaid nii – tundmatust vastu võttes on tasakaal ja on harmoonia, mis saab sündida vaid käesolevas hetkes olles. Tulevikuootustes ja -lootustes tekib rahutus ning minevikupiltides jõuetus ja kurbus – praeguses kuuleb südamehäält… Ja me hingame koos!

2017_Kakssydant_acrylic_90x80cm_KaiaOtstak

KAKS SÜDANT/ TWO HEARTS, akrüül puitkiudplaadil/ acrylic on hardboard, 90 x 80 cm, Kaia Otstak 2017

The ultrasound to verify childbearing imaged a picture of dark conglomeration with a tiny little beating heart within. This image has stayed with me since then and already when leaving the midwife’s cabinet I was transferred into a new being. The painting of the first image of the two hearts in one body was completed by quite the home straight of the special pilgrimage – in April. First time in my life I have gotten a load of this month’s magic to be so diversified and unpredictably changing at the same time – under the sunshine, flowers are germinated which will be covered by the snow at the very second moment. Thus, time of carrying another heart within has studded everyday way of being with unexpectedness and changeability. I do not know what is going to happen at the very next moment. Momentary peace may turn into inner burning and intensive bodily sensation. And this in every moment. Solely like this – to receive the unknown, there is balance and harmony which befalls only when being in the here and now. In the expectation and hope of the future the anxiety lays into, and within the pictures of the past the powerlessness and the sadness take place – in the present the sounds from the heart are hearable… And we breathe together!

Kahest südamest ühes kehas – About Two Hearts in One Body

Birthing is the most profound initiation to spirituality a woman can have. ~ Robin Lim
[Scroll down for English version]

2017. aasta algas loomingule pühendunult ja nii valmisid jaanuarikuus teiste kunstitööde kõrvalt ka kaks segatehnikas A3 mõõdus joonistust ühest müstilisemast seisundist naise elus – väikese südame kandmisest oma südame all. Esialgne tõuge raseduse kujutamiseks oli luua pilt Dharamsaali (Kundalini jooga ja humanoloogia keskus) teadliku raseduse ja sünnituse jooga kursusele; seejärel aga ei saanudki enam pidama. Suureks innustuseks on olnud ka Yogi Bhajani mõte kursuse lehelt: “Laps õpib sinu kõhus. Kõik jõud, julgus, vaimsus ja inspiratsioon mis sa tahad temale anda, tee seda enne sünnitust. Kui laps on sinu kõhust väljunud, mäng on läbi. Pärast seda, ema on juht, põetaja, hooldaja. Ema roll algab kui laps on tema kõhus.”

Raseduse ajal ei kasva ainult pisike kõhubeebi, vaid kasvab ka naise hing ja vaimsus, mis kindlasti lisaks lapse tulekule eraldi tähistamist ja õnnistamist väärib. See kasvamise äärmiselt väestatud kulg koondab oma jõu sisemisteks muutusteks ning nii on selles eluetapis midagi sügavalt privaatset ja looritatut. Mulle meenub Clarissa Pinkola Estési mõte raamatust “Naised, kes jooksevad huntidega”, et naise tsüklilises elus on päevi, mil väljas tasub käia vaid looritatud näoga – (kuutsükli talve päevadel), mil naise vägi ja pilk on pööratud sissepoole, sisemise teadmise ja tarkuse allika poole. Müstiline vägi, mis neil päevadel avaldub, on välismaailmale märgatav ka läbi loori. Teise hinge ilmumine üsasse kahekordistab seda tundlikkust. Ema tundlikkuse osaks saab ka lapse tundlikkus ja nii on lapsekandmise aeg mitmekordselt avardunud sisemise jõu ja kindluse avaldumise aeg; naiseliku sügise ja talve aeg.

2017_kooskasvamine01_mixed_424x298cm_kaiaotstak

KOOS KASVAMINE 01/ GROWING TOGETHER 01, segatehnika/ mixed technique, 42,4 x 29,8 cm, Kaia Otstak 2017

2017_kooskasvamine02_mixed_418x296cm_kaiaotstak

KOOS KASVAMINE 02/ GROWING TOGETHER 02, segatehnika/ mixed technique, 41,8 x 29,6 cm, Kaia Otstak 2017

2017 begun by devoting myself only on creation-work and thus in January I created into the bargain to other artworks two A3 sized drawings in mixed technique about one of the mystical state of a woman’s life – carrying a little heart under one’s own heart. The first impulse to picture pregnancy was to create a drawing for the Conscious Pregnancy and Birth yoga course at Dharamsaal (School of Kundalini Yoga and Humanology); afterwards I couldn’t come to rest. I was inspired by the thought of Yogi Bhajan that a child is already learning in your womb and all the power, courage, spirituality and inspiration you want to give her, give it before the birth.

Not only a little baby is growing during pregnancy, but also the soul and the spirit of a woman are growing, which in addition to the celebration of the child’s coming deserves its special celebration and blessing. This exceedingly mighty process of growing centralizes all its power to the inner changes and in this way there is something deeply private and veiled in this life stage. It recalls Clarissa Pinkola Estés’ thought from the book Women Who Run With the Wolves that there are days in the woman’s cyclic life, when it is better to go out only with veiled face – (during the Winter time of the feminine moon-cycle), during times, when the woman’s vital energy and eye is turned inwards, towards the inner spring of knowledge and wisdom. Mystical force, that manifests during these days is noticeable to the outer world even through the veil. The arrival of another soul into the womb multiplies the sensitivity. The baby’s sensitivity will form a part of mother’s sensitivity and thus the child-carrying time is the time of a manifestation of the extensively broadened inner strength and firmness; the time of feminine Autumn and Winter.